PGO

PGO

Al uw gezondheidsgegevens op 1 plek

De overheid werkt met andere zorginstellingen samen aan een oplossing voor veilige digitale informatie-uitwisseling: een Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO). Met een PGO kunt u uw eigen gezondheidsinformatie op 1 plek verzamelen en zelf bepalen met wie u deze informatie wilt delen. Basalt neemt ook deel aan deze gegevensuitwisseling. Dit gebeurt stapsgewijs. De eerste stap die Basalt heeft gezet is het uitwisselen van de zogenaamde 'medische basisgegevens' (BGZ) en brieven, ingevulde vragenlijsten, e-consulten en onderzoeksverslagen. 

 • PGO is de afkorting voor persoonlijke gezondheidsomgeving. Een PGO is een persoonlijk account op een app of website waarmee u uw medische gegevens van verschillende zorgverleners op één plek kunt verzamelen. Met een PGO heeft u overzicht over uw medische gegevens: brieven, vragenlijsten en de BasisGegevensset Zorg (BgZ). De BgZ is een soort samenvatting van je dossier. In veel PGO's kunt u ook de gezondheidsgegevens die u zelf meet toevoegen.

 • Mijn Basalt is het patiëntenportaal van Basalt. In dit portaal kunt u alleen de medische gegevens bekijken uit uw dossier bij Basalt. Wanneer u als patiënt in behandeling bent bij meerdere zorginstellingen dan heeft u te maken met verschillende patiëntenportalen. In een PGO kunt u gegevens vanuit die verschillende patiëntenportalen verzamelen op 1 plek. Bijvoorbeeld uwgegevens vanuit het ziekenhuis, de huisarts en het revalidatiecentrum. Alles overzichtelijk bij elkaar.

  • In een PGO kunt u uw medische gegevens verzamelen van de verschillende zorgverleners bij wie u onder behandeling bent en medische gegevens die u zelf heeft toegevoegd. Alles overzichtelijk bij elkaar. 

  • U kunt uw medische administratie tot één plek beperken in plaats van deze bij te houden/ op te zoeken in verschillende portalen van verschillende zorgverleners. Als u verwisselt van zorgverlener, heeft u nog steeds al uw gegevens van uw oude zorgverlener bij de hand.

  • De PGO’s worden steeds beter. Over enige tijd kunt u met een PGO ook zelf gemakkelijk gegevens van de ene zorgverlener delen met de andere. U hoeft de gegevens dan niet meer zelf te verzamelen en bijvoorbeeld te e-mailen, maar deelt de gegevens met een druk op de knop in uw PGO. Dat is ook veiliger. 

 • Om gegevens met zorginstellingen te kunnen uitwisselen, moeten PGO’s voldoen aan de MedMij standaard. Als u het MedMij logo ziet, dan weet u dat deze PGO of zorgaanbieder zich houdt aan de MedMij regels en dat het is veilig is om gegevens uit uw medisch dossier op te halen naar uw eigen PGO. Wanneer de gegevens eenmaal in uw eigen PGO staan, bent u zelf verantwoordelijk voor uw gegevens.

  Zo gebruikt u een PGO veilig:

  • Haal uw gegevens bij voorkeur thuis op zodat niemand kan meekijken.

  • Deel nooit zomaar uw gegevens met iemand.

  • Zorg ervoor dat u na het inloggen op uw PGO altijd opnieuw uw gegevens ophaalt; anders kan het zijn dat u verouderde gegevens bekijkt.

 • Er zijn komen steeds meer PGO’s bij. De verschillende PGO's hebben verschillende extra functies, bijvoorbeeld een dagboekfunctie, een agenda of het bijhouden van zelfmetingen.U kunt zelf een PGO kiezen die bij u past. Deze keuzehulp helpt daarbij: Keuzehulp PGO.

   

Heeft u een andere vraag?

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Of heeft u een vraag over een ander onderwerp? Neem dan contact met ons op.

Terug naar de patiëntenhelpdesk